Odešleme uhrazenou objednávku už dnes?
Košík

Ochrana osobních údajů

Jak chráníme a zpracováváme vaše osobní údaje

Správcem pro shromažďování, uchování a zpracování osobních údajů a zároveň zpracovatelem těchto údajů je společnost Kotara s.r.o., IČ: 03932435  DIČ: CZ03932435, sídlem Mrzkovice 69, Světlá nad Sázavou pro účel stanovený níže. Správce prohlašuje, že osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány strojově (automatizovaně) a písemně, kdy je zabezpečeno, aby k nim měli přístup pouze pověření zaměstnanci.

K jakým účelům data používáme a jak dlouho

Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány výhradně pro účely plnění smlouvy nebo jednání o jejím uzavření a to po dobu nezbytně nutnou, která je zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. stanovena na 5 (pět) let od přípravy nebo uzavření smlouvy případně fakturace služeb či zboží.

Jaké údaje používáme

Zpracovávané a uchovávané údaje jsou: jméno a příjmení, název a IČ obchodní firmy, číslo bankovního účtu, kontaktní telefonní číslo, adresa a email.

Moje práva

Mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Dotaz nebo úpravu údajů mohu takto učinit písemně na adresu sídla správce tj. Kotara s.r.o., Mrzkovice 69, Světlá nad Sázavou, 582 91 nebo elektronicky na email jaroslav@kotaraoriginal.cz

Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.