Historický vznik těžítek s vlastní fotografií

Těžítko s historickou fotkou

Historický vznik těžítek s vlastní fotografií

Dovoluji si tvrdit, že těžítka existují tak dlouho jako sklářství samo. Bohužel dnes už se nedozvíme, kdy a kde se první skleněné těžítko vyrobilo. Přestavuji si, že to mohl být jeden z prvních výrobků, který kdy vůbec vznikl jako sklářské dílo. Byla to prostě koule, bochánek skla, možná ozdobený nějakou hutní technikou, nebo se zalitými barevnými střípky. V našich končinách je první zmínka o komerční výrobě těžítek dochována na faktuře sklárny hrabat Harrachů v Novém Světě v Krkonoších z roku 1847.

Těžítka většinou vznikala jako vedlejší produkt sklářství vedle hlavní klasické výroby. Protože skláři měli při výrobě těžítek volnou ruku, uplatňovali při jejich tvorbě svoji kreativitu a sklářský um. Mnohdy tak vznikala unikátní sklářská díla, která zvládl pouze skutečný sklářský inovátor. Inovátoři si svá výrobní tajemství samozřejmě většinou pečlivě chránili, až si je jednoho dne odnesli do hrobu, jak tomu v mnoha případech bývá.

Pravděpodobně tomu tak je i v případě těžítek s nakreslenými portréty nebo s fotografiemi portrétů významných osob. Zejména to byli majitelé skláren, kde těžítka vznikala, nebo bohatí továrníci za první Československé republiky.

V naší novodobé historii se už mnoho sklářů a sklářských technologů pokoušelo přijít na tajemství výroby těžítek se zalitou fotografií, ať už stejným způsobem, jakým je vyráběli jejich předci, nebo zcela novým, jejich vlastním způsobem. Není mi ale známo, že by tuto techniku v dnešní době někdo výrobně zvládl do dokonalosti, aby byla životaschopná a reprodukovatelná.

Neváhejte a jedno těžítko s vaší fotografií si objednejte. Je možné, že tuto techniku se nám také nepodaří uchovat pro další generace.

Bohužel v naší sbírce nemáme žádné historické těžítko. Máte-li v rodinném depozitáři těžítka po vašich prarodičích, budeme rádi, když nám pošlete jejich fotografii a vylíčíte nám jejich historii, příběh. Těšíme se, jak se nám naše sbírka rozšíří!

Čerpáno u: http://www.glassrevue.cz/news.asp@nid=6388.html